Vi fjerner al rabat fra vognen

Er du også utilfreds med at køre en tur, og så efterfølgende se, hvordan der bliver fratrukket rabat fra taxameterprisen?

Så har vi en god nyhed til dig.

Bestyrelsen har besluttet at fjerne al rabat fra vognen.

Vi ved, at flere vognmænd og chauffører er utilfredse og tøvende i forhold til at køre ture med rabat. Flere har også udtrykt utilfredshed med, at man ikke ved, hvad man siger ”JA” til, når man accepterer en tur – er det en tur til fuld pris eller skal jeg betale 25% rabat til kunden! Ved at fjerne al rabat fra vognen, behøves du ikke længere at bekymre dig om irriterende prisoverraskelser, når turen er kørt, og vi skaber samtidigt mere gennemsigtighed i turformidlingen.

Hør TAXAs direktør, Stefan Sommer fortælle om, hvorfor vi har valgt at fjerne rabatten fra vognen.

2 informationsmøder om omlægningen

Hen over weekenden modtog vi en del spørgsmål til omlæggelsen, hvorfor Stefan og Aslam inviterede alle vognmænd til informationsmøde om omlægningen af rabatterne i vognene. Til de møder fik vognmændene mulighed for at stille spørgsmål, og diskutere fordele og bekymringer vedrørende omlægningen af rabatterne. 

Hør Stefan Sommer fortælle om de to informationsmøder, samt hvilke spørgsmål vognmændene sidder med i forbindelse med omlægningen af rabatter i vognen

Sidder du tilbage med ubesvarede spørgsmål?

Vi har forsøgt at samle alle de spørgsmål, som måtte poppe op i en FAQ. Men hvis du ikke kan finde svar på netop dit spørgsmål, så tøv ikke med at sende dit spørgsmål vores vej.

Skriv dit spørgsmål og send det ind til os via nedenstående spørgsmålsformular. Så skal Stefan nok svare på det.  

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Det kan vi desværre ikke. De gode erhvervskunder, som kører rigtig mange ture med os, forventer rabat. Og hvis vi ikke kan tilbyde dem en hvis procentdel i rabat, vil de vælge at køre med vores konkurrenter.

Mange har været utilfredse med, at rabatten fratrækkes taxameterprisen til slut på turen. Ved at fjerne rabatten, skaber vi mere gennemsigtighed i turformidlingen og ingen vil derfor blive irriteret over den fratrukket rabat efter en kørt tur.

Vi kan ikke undgå rabatterne, og der er kun vognmanden til at betale disse rabatter. Vi mener, at det er mest fair at ligge udgiften på pladslejen. Det er er ens for alle.

Det vil være meget besværligt – både regnskabsmæssigt og turformidlingsmæssigt og det fjerne ikke usikkerheden og irritationen.

Det har umiddelbart ikke nogen betydning andet end, at omsætningen stiger og at udgiften til pladsleje stiger tilsvarende.

For de fleste chauffører vil det have en meget lille eller ingen betydning. Som vognmand med ansatte chauffører, kan vi anbefale at tage kontakt til vores nye afdeling for lønservice (som du vil høre mere om på fredag) og få vejledning omkring såvel denne nye ændring som generelt omkring aflønning af chauffører.

Ja; det er sådan vi har beregnet det. Men det er selvfølgelig et estimat, så hvis kunderne forlader os eller kører mindre end estimeret, så vil det give et overskud, som selvfølgelig vil blive modregnet til næste år.

Omvendt kommer vi ikke til at hæve pladslejen i løbet af året, hvis vi får flere kunder eller kunderne kører mere. Så er det vores opgave i administrationen at reducere rabatterne.

Vi ved, at Covid-19 har været hårdt for mang. Men vi håber ikke, at det får markant betydning for omsætningen i 2022.

De to ting har intet med hinanden at gøre. Men vi erkender problemerne med MTI og forventer snart at kunne præsentere en bedre version uden de største problemer.

Vi har rigtig mange kunder, der får rabat og det er ikke kun offentlige kunder. Vi ønsker, at vores vognmænd og chauffører kører med alle kunder og ikke skal ”vælge og vrage” mellem kunderne afhængig af om det er en kunde med høj rabat eller ingen rabat. Så også af den grund er det en god løsning, vi nu indfører ved at fjerne forskellen i taksterne for alle kunderne.

Jo, det er der. Det er klart, at vi har beregnet det som et gennemsnit. Så en ”gennemsnits vognmand” bliver ikke berørt. Nogen vognmænd vil på kort sigt opleve, at merudgiften til pladsleje vil være større end meromsætningen i vognen og for andre er det omvendt. På lidt længere sigt vil det helt sikkert være en fordel for alle.     

Hej Palle, tak for dit spørgsmål.
Som vi har oplyst, er der tale om en 1-til-1 konvertering af rabat til pladsleje. Så hvis man ser på en ”alt andet lige” sammenligning, vil omsætningen stige med samme beløb som pladslejen stiger med. Dette gælder for en gennemsnitsvognmand. For de fleste vil omsætningen stige endnu mere, når alle ture fra 1. januar er uden rabat. I forhold til chaufføren, så er der mulighed for at vognmænd kan ændre i ansættelseskontrakterne, således at man ikke nødvendigvis skal dele hele meromsætningen med sine chauffører. Der kan vi være behjælpelig i chauffør- & vognmandsservice, hvis du ønsker vejledning til dette.

Hej Carsten, tak for dit spørgsmål.
Der er ikke noget i vores beregninger, der viser at det bliver sådan som du beskriver det. Vi har mere end 100 kunder som får rabat og de fleste af vores rabatkunder har ikke prioriteret el-bil. Så alle vogne kører ture med rabat. Du skal også huske på at det ikke er kontoret som prioriterer el-biler. Det er nogle af kunderne som prioriterer el-biler. Ligesom der er nogen kunder der prioriterer en Station Car eller en Minibus. Vi prioriterer aldrig blandt vognene – for os er alle vogne lige, uanset om de kommer fra bestillingskontoret, kørselskontoret eller andre forhold.  

Hej Shahbaz, tak for dine spørgsmål.
Vi har mere end 100 kunder der får rabat og der er også nogen af dem som ønsker el-bil. Så alle vognmænd kører ture med rabat. Du har sikkert ret i at på visse steder som f.eks. Rigshospitalet, der kommer el-bilerne foran i køen. Men det er jo kunden som prioriterer el-bilerne ikke kontoret. I forhold til dit spørgsmål omkring kun at køre 3 dage om ugen, har du ret i at det bliver sværere at øge omsætningen med samme beløb som pladslejen stiger. Vi ønsker at alle vogne kører mest muligt for at betjene vores kunder. Alternativt skulle vi indsætte flere nye vognmænd eller vogne. Det ønsker vi ikke. I forhold til lufthavnen, har vi ingen planer om at fjerne TMS gebyret fra den enkelte tur og inkludere det i pladslejen, men tak for dit input – det vil vi kigge på i det nye år.

Tak for dit spørgsmål Abdullah. Store forandringer giver altid risiko for at blive upopulær, men hvis det er den rigtige vej at gå, så er det også både mit og bestyrelsens ansvar at stå fast og sikre den rette udvikling. Du vil gerne have at vi bruger energien på at gøre livet nemmere for vognmændene. Det er vi fuldstændig enig i. Det er vores primære opgave at arbejde for vores vognmænd, så det er vores fokus hver eneste dag. Det gør vi også omkring ladekapacitet for el-biler. Vi har f.eks. i dag stillet op til interview på TV2 Business hvor vi sætter fokus på problemet og presser politikkerne til at gøre noget ved problemet.

Hej Jesper, tak for dit spørgsmål. Ja, du har helt ret. DanPilot er en af de kunder som har faste priser med rabat. Fremover vil du blive afregnet svarende til taxameter prisen for en tur med en lods. Rabatten skal stadig betales til DanPilot, men det klarer kontoret med det nye pladsleje bidrag.

Hej Tahir, tak for din kommentar. Det er klart at Covid-19 påvirker os meget. Jeg håber at de nye restriktioner bliver kortvarige og ikke bliver markante for dig og dine kollegaer

Hej Fadel, tak for din kommentar. Du har helt ret i, at der selvfølgelig vil være forskel på om du ikke har kørt mange rabatture eller om du kører mange rabatture. Fordelen er dog at du fremover ikke behøver at skelne mellem turene, for de bliver alle afregnet til taxameter takst.

Hej Khalid, tak for din kommentar. Jeg forstår at du gerne vil fjerne rabatture ligesom mange af dine kollegaer. Der er bare en del kunder hvor det er nødvendigt at give rabat for at få kunderne og fastholde dem. Det positive er nu, at rabatten betales af kontoret og ikke i vognen.

 

Hej Sajjad, tak for dit spørgsmål. Dit forslag har været med i vores overvejelser, men vi har altså foretrukket en anden model, som sikrer at der er mulighed for at udnytte vores vogne mere, uden meromkostning til pladsleje baseret på omsætningen.

Hej Mehmet, tak for din kommentar. Jeg vil gerne understrege at det er kunder der prioriterer el-biler ikke kontoret. Men vi har mange kunder som har rabat, som ikke prioriterer el-biler, så der er ingen sammenhæng mellem omlægning af rabatten og omlægningen fra diesel til el.

Hej Ibrahim, tak for dit spørgsmål. Vi ser ikke nogen forskel på el-biler og andre biler i forhold til denne omlægning af rabatten. Vi har mere end 100 kunder som får rabat og der er selvfølgelig nogen af dem, som foretrækker el-biler, men det er ikke flertallet. Så vi ser på den baggrund ingen uretfærdighed i denne omlægning af rabatten.

Hej Asad, tak for din kommentar. Der er jo også rabat på faste ture med fastpris. Disse fastpriser bliver alle reguleret til taxameter niveau og derfor vil vogne der kører fast kørsel ofte opleve en meromsætning som er større end stigningen i pladsleje.

Hej Mulla, tak for din kommentar. Jeg er glad for dit synspunkt. Jeg er sikker på at denne omlægning bliver god for de fleste vognmænd og TAXA fremover.

Hej Henrik, tak for dine spørgsmål. Jeg er ikke enig i at det er nødvendigt for vognmænd med chauffører at sige chaufførerne op. Det kan dog være nødvendigt at ændre i ansættelsesaftalen, men det skal altid vurderes i det konkrete tilfælde. Det kan vores nye afdeling for ”Løn- & Vilkårssupport” hjælpe med. I forhold til din anden kommentar har vi netop ikke overladt det til salgsafdelingen at styre pladslejen. Som det har været hidtil, har det været muligt at tage nye kunder ind med høje rabatter og dermed hente yderligere rabatter ude i vognen. Det kan vi ikke længere. Nu er den samlede rabat begrænset til det beløb som kommer ind via den øgede pladsleje eller mere præcist som du nævner; driftsbidraget. Hvis omsætningen på kunder med rabat falder, er det derimod aftalt med bestyrelsen at bidraget kan reduceres. Antallet af vogne har kun en indirekte indflydelse på pladslejen, men jeg vurderer pt. ikke at antallet af vogne vil ændre sig, men det er en beslutning som ligger i bestyrelsen.   

Hej Michael, tak for dit spørgsmål. Vi kan ikke svare helt entydigt på dit spørgsmål, da der kommer flere løsninger. Dem vil vi snarest melde ud mere specifikt. Jeg kan dog sige at der både vil være nogen løsninger hvor kunden betaler prisen efter rabat og vognmanden således både får beløbet fra kunden og rabatten fra TAXA og i andre tilfælde vil vognmanden få den fulde pris før rabat direkte på taxameteret.

Hej Michael, tak for dit spørgsmål. Pladslejestigningen andrager totalt 399,00 kroner hvoraf ca. 353,00 kroner er henført til rabat. Det resterende beløb er generelle prisstigninger samt en nødvendig opnormering efter en periode med reduktion i bemanding og service som følge af bl.a. Corona.

Hej Murat, tak for dit spørgsmål. Jeg kan ikke sige noget specifikt omkring den tur du kører, men vi har justeret eller kommer til at justere priserne på alle ture inkl. dem vi kører for Movia. Så alle ture uanset kunden, vil blive justeret i afregningspris. Således at turene afregnes efter ordinær taxameter takst eller en aftalt pris som modsvarer prisen hvis turen havde været kørt efter taxameter.

Hej Kim, tak for dit spørgsmål. For at tage sidste del af dit spørgsmål først, vil jeg sige at du helt sikkert har ret i at alle løsninger har sideeffekter og at ingen løsning vil tilfredsstille alle. Jeg og bestyrelsen tror at den valgte løsning vil være bedst for de fleste og vil fjerne usikkerhed og skabe mere klarhed om hvad betalingen er for alle ture. Alle kan jo samle en kunde op på gaden som har et taxakort i lommen og derfor ender vognmanden med at få fratrukket rabatten på taxameteret og får ikke fuld pris for turen han har kørt. Jeg synes ikke at det er en fair forretningsmodel, at man leverer en serviceydelse og først bagefter bestemmer kunden hvad prisen skal være, afhængig af hvilket kort kunden trækker op af lommen.

I forhold til el-biler kan jeg bekræfte at vi ikke prioriterer el-biler eller for den sags skyld andre biltyper. Når vores kunder prioriterer el-biler så bliver turen sendt ud til de ledige el-biler i distriktet og hvis der ikke findes nogen ledige el-biler går turen videre til de vogne, som ikke er en el-bil. Jeg er fuldt ud klar over at nogen betragter dette, som om vi prioriterer el-bilerne. Men det er altså ikke tilfældet. Det er kunderne der prioriterer el-biler og jeg tror at det bliver endnu mere fremtrædende i fremtiden. Det er jo ligesom tidens trend at vi alle skal være mere klimavenlige.

Relaterede artikler