MTI tursystem FAQer

Teknik

 

Taxameteret, tabletten og printeren skal være tændt, forinden tilmelding kan foretages.

Tænd og sluk sidder på øverste kant nær venstre hjørne af tabletten og på printeren holdes knappen med den røde markering nede til den bipper.

Hvis der ikke allerede er lys i taxameteret, skal der trykkes en gang på “Op” -knappen.

Betalingsterminalen tænder af sig selv.

Tabletten viser et velkomstbillede, som indeholder skiftende beskeder fra TAXA til førerne.

Når beskeden er læst, skal man trykke “Accepter” for at komme videre til næste skærmbillede. hvor man tilmelder sig.

Inden tilmelding kan foretages, skal alle enheder oppe i øverste højre hjørne være grønne og tilsluttet.

Føreren skal kontrollere, at der er oprettet bluetoothforbindelse til alle enhederne.

Alle symboler i øverste højre hjørne af skærmen skal være grønne.

Hvis ikke alle enheder er grønne og skærmbilledet ikke automatisk skifter til en oversigt over enhederne, trykkes på ikonerne for enheder i øverste højre hjørne.

På tabletten fremkommer en liste over enhederne, hvor man kan oprette manuel forbindelse til enhederne ved at trykke på “Tilslut” ud for den enkelte enhed.

For at komme tilbage fra dette billede trykkes på “Hjem”

WIFI-symbolet findes i øverste højre hjørne af skærmen, sammen med symbolerne for enhederne og skal – ligesom symbolerne for enhederne være grønt, for at WIFI er virksomt.

Hvis WIFI-signalet mangler, vil det være orange og man skal forbinde WIFI manuelt for at få signalet tilbage.

Dette gøres ved at Logge af, hvis det sker imens man er tilmeldt, og i tilmeldingsskærmens første billede – den med informationer – trykke “Annuller” i bunden til venstre i stedet for t trykke “Accepter” i bunden til højre.

Derved fremkommer der en knap i højre side af skærmen, hvor man kan trykke “Forbind” og tvinge WIFI til at forbinde.

Tryk på den midterste af de tre knapper i højre kant af tabletten så TAXA-logoet kommer frem på startsiden.

Tryk herefter på i-et i den hvide cirkel i nederste venstre hjørne – og derefter på “Settings”.

Scrool lidt, find “Display” og tryk på den og indstil til den ønskede skærm.

Lyden justeres på overkanten af tabletten ved hjælp af de 2 knapper.

På knappen til højre skruer man ned og på knappen til venstre skruer man op.

Hvis man skruer helt ned for lyden på tabletten, forsvinder lyden også ved tildelt tur.

Prøv om det hjælper at skubbe op fra bunden af skærmen.

Muligvis gemmer det rigtige skærmbillede sig dernede.

Hvis forbindelsen til taxameteret forsvinder, mister man sin køposition i distriktet.

Dette sker også, hvis taxameteret mister GPS-forbindelsen og den lille ring under symbolet øverst til højre på taxameteret forsvinder.

Ja. Tryk på “Language” på betalingskortterminalen  og markér det ønskede sprog.

Kortterminalen er indstillet til engelsk og går tilbage til engelsk efter hver aktivering.

Øverst på tabletten er der et rund gult symbol der ligner en sol.

Når den er gul er lygten tændt

Når den er grå er lygten slukket.

Lyden indstilles på øverste kant af tabletten.

På den højre knap skruer man ned for lyden

På den venstre knap skruer man op.

Man skal trykke med fingerpuderne – ikke med neglene.

Det skyldes at forbindelsen til taxameteret er blevet afbrudt.

Tryk på symbolerne for enhederne og tryk på “Forbind” ud for taxameteret på siden for enheder.

Tryk dernæst “Tilbage” for at komme tilbage til forrige skærmbillede.

Føreren bør kontrollere, om der fremkommer en køposition i det aktuelle distrikt i øverste venstre hjørne af skærmen.

Når alle enheder er tilsluttet skal føreren tilmelde sig systemet ved at indtaste sit chaufførkortnummer (uden foranstående nuller!), sin pin-kode trykke på den grønne “Log på” knap.

Dernæst indtastes bilens kilometerstand og afslutningsvis trykkes “Næste”.

Dernæst skifter tabletten automatisk til forsiden/hjemmeskærmen.

Føren skal dernæst trykke på “Ledig” for at få en køposition i et distrikt.

Startskærmen i MTI systemet

Det er skærmbilledet af den aktuelle tur indeholdende alle turens detaljer.

Skærmen skifter automatisk til “Mine ture”, når man modtager et turtilbud – eller når man starter taxameteret på en gadetur.

Det er muligt at lave et udskrift af turdetaljerne vedr. den aktuelle tur ved at trykke på printsymbolet på skærmen lige under ETA.

I “Plot” forvaltes distrikterne og man kan finde en visuel oversigt over distrikterne.

Der kan zoomes ind og ud ved at trække i skærmbilledet – og i højre side er der tre knapper – på den øverste kan man fjerne og tilføje cetreringen af skærmbilledet, i forhold til positionen man har.

Det er også i “Plot” man får mulighed for at melde snart ledig i et andet distrikt, når man har kunder i vognen og er tæt ved at afslutte en tur, ligesom det er i “Plot”, man finder pausefunktionerne. 

Her findes de ture som venter i systemet på den rette vogn/fører.

Det er en udbudsliste, hvor man kan byde på ledige ture.

Det er kun muligt at se ture på udbudslisten, som man kan nå frem til, inden for rimelig tid og det er den vogn, som byder først på turen, som får den.

Her kan man finde diverse distriksoversigter.

“Tilmeldte vogne” – det totale antal af vogne i distriktet.

“Ledige vogne” – antallet af ledige vogne i distriktet

“Total udsigter”  – forudbestillinger 

“Bookings seneste uge” – viser antallet af ture i distrikterne på samme tidspunkter en uge tilbage før det aktuelle tidspunkt.

“Tur forsendelse den seneste time” – afsendte ture indenfor den sidste time før det aktuelle tidspunkt.

Beskeder fra kundecenter og mulighed for kommunikation med kundecenter og andre vogne.


Beskeder kan sendes til forskellige foldere og personlige beskeder kan gemmes i op til 7 dage og kan kun ses af føreren beskeden vedrører.

Her kan man finde tidligere kørte ture frem, genskabe kvitteringer og finde oplysninger om vagten indtil videre.

Det er førerens historik, som følger føreren, uanset hvilken vogn han tilmelder sig med sit Chaufførnummer.

Her er der adgang til Chaufførinfo og E-læringsmoduler,  oplysninger om ratings osv.

MTI-rating vil ikke blive brugt fra dag 1 .

Der kan indsættes videoer og der vil sandsynligvis over tid blive lagt en større mængde information ind.

Her åbnes for Google Maps – hvor der også tilbydes en talefunktion.

Talefunktionen er en god mulighed når man skal finde den rette rute til kundens bestemmelsessted.

Ved ture hvor adresser er indtastet og ved flerstopsture er der en “Nav”-knap ud for hver adresse, som man trykker på for at aktivere kortvisningen.

Start på tur

Nej. Funktionen “Snart i distrikt” findes IKKE i det nye system.

Til gengæld byder Statistikker på langt flere detaljer vedr. distrikterne.

Føreren skal selv aktivt trykke “Accepter” på tabletten for at acceptere et turtilbud.

Føreren kan også aktivt afvise et turtilbud.

Føreren har 45 sekunder til at reagere på et turtilbud og vognen mister sin køposition i distriktet, hvis der ikke bliver svaret.

Vognen kommer bagerst i køen fra ring 4 og ud, hvis turen bliver afvist.

Tabletten skifter til pause og man mister køpositionen og distriktet.

Man trykker på “Ledig”.

Skærmen skifter selv til “Mine ture” efter accept af centraltur – her fremkommer også et kort som viser kundens placering i forhold til vognen.

Ved adressen er der et “Nav”-symbol. Når der trykkes på symbolet fremkommer der et kort med ruten fra vognens placering til destinationen (i dette tilfælde kunden).

Når man trykker “Start” i bunden af kortet vil selve navigationen starte op. Stemmen kan slås fra på højtalersymbolet i højre side.

Systemet foreslår et ETA og man trykker på ETA øverst lige ved siden af kortet og indtaster et nyt ETA i pop-up-billedet, hvis den foreslåede ETA ikke passer eller ændrer sig under vejs.

Ved korrekt ETA får kunden automatisk denne besked og man behøver ikke at foretage sig noget.

På turskærmen vises en grøn “Opkald” knap ca. i midten af skærmen. Den ringer kunden op direkte.

MTI tursystem FAQer 1

Når turen er mindst 5 minutter gammel – OG føreren har ventet i mindst 2 minutter på adressen, efter at have trykket “Ankomst”.

En blå knap med teksten “Forgæves” vil komme frem, når de 2 minutter efter at der er trykket på “Ankomst” er gået.

Tidspunkt for bestilling, tidspunkt for ankomst og tidspunkt for start af taxameter fremgår af skærmen.

Man kan altid med sikkerhed vide, at man har ventet 2 minutter efter at have trykket “Ankomst”, når den blå “forgæves” knap tænder.

“Ankomst” vil kun blive aktiv, hvis man er inden for 100 meter fra adressen, man er bestilt til.

Tryk en gang på “Op”-knappen som sidder midt under skærmen på taxameteret og er markeret med “Op”

Tryk en gang på “Op”-knappen når taxameteret er i gang – så vil taxameteret stoppe med at tælle og gå i pause

Hold knappen markeret med et 2-tal, lige til venstre for skærmen på taxameteret, inde i ca. 6 sekunder – til det blinkende “Betal”, øverst på taxameteret, skifter til “Optaget”.

Hvis bilen IKKE er blevet flyttet, går taxameteret i nul og beløbet går IKKE ind i omsætningen. Man mister sin plads i distriktet og kommer bagerst i køen.

Hvis bilen har været flyttet, bliver beløbet registreret som omsætning og man mister sin køposition i distriktet.

Efter accept af turtilbud, vil flere opsamlingsadresser komme frem på skærmen.

Der vil ud for hver adresse være en “Nav” knap, som man kan benytte for at finde frem til kunden. 

Taxameteret startes på “Op” -knappen og umiddelbart efter (inden der er et beløb på taxameteret) holdes knap 2 nede i ca. 6 sekunder.

Når “Op”-knappen slippes, ændres takst koden i ruden til højre for det beløb, der fremkommer.

Hvis det ikke lykkes første gang, stoppes taxameteret (ved 2 tryk på knappen “Op”-knappen), og handlingen gentages, når beløbsfeltet i taxameteret er tomt.

Efter accept af turtilbud vil turens egenskaber blive vist i øverste venstre hjørne af skærmen.

Som i dag men med nyt telefonnummer.

Det nye er 3530 9192 til MTI systemet.

Hvis man IKKE starter taxameteret:

Efter ankomst til kunden trykkes på “Ankomst”.

Efter 2 minutter vil der fremkomme en knap, hvorpå der står “Forgæves”.

Når man trykker på den, fremkommer der en grøn bjælke, hvor man kun kan bekræfte at turen er forgæves.

Når man trykker “OK” fremkommer oplysningen om at man har mulighed for at vælge, om man vil ha´ sin tids-prioriteret plads tilbage i distriktet man har fået forgæves tur i – eller hvis man er sendt fra et nabodistrikt – så kan man få sin tids-prioriteret plads tilbage i distriktet man blev sendt fra.

Hvis man starter taxameteret:

Når man har konstateret at kunden ikke kommer, stopper man taxameteret, som bliver nulstillet.

På skærmen fremkommer to muligheder, hvor man har 20 sekunder til at agere.

Forkert adresse, kan benyttes, hvis man holder det forkerte sted og venter på kunden. Det skal kunden ikke betale for, så man har her en mulighed for at starte taxameteret forfra.

Trykker man på “Forgæves”, skal man trykke “OK” for at bekræfte og man bliver oplyst de samme muligheder, som hvis man ikke havde startet taxameteret.

Ja. 

Systemet er konfigureret sådan, at man kan få sin plads tilbage i forhold til sit oprindelige tilmeldte tidspunkt i, enten i distriktet man er sendt til, eller distriktet man er sendt fra.

Systemet er GPS baseret.

Systemet kan derfor altid finde den præcise position på vognen.

Hvis der ikke er en køposition med et distriksnummer i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, skal man trykke på “Ledig” i bunden, for at blive tilmeldt.

Nej – denne handling skal blot springes over.

Afslutning på tur

Tryk 2 gange på “Op”-knappen – taxameteret vil gå i betaling og tabletten skifter til betalingsskærm

Man stopper taxameteret og efter at have tilføjet eventuelle tillæg og trykket “Fortsæt” i betalingsskærmen, skal man blot trykke på “Kontant” i bunden af skærmen, når det er kontant betaling.

Derefter trykker man på den grønne “Kontant betaling” og hvis kunden ønsker en kvittering trykkes på printer-symbolet inden man trykker “Færdiggør”.

Tryk til sidst på “Ledig” for at komme ind på forsiden og  i distriktet.

Efter at have trykket på “Fortsæt” i betalingsskærmen, skal man blot trykke på “Debiter kundens konto”, når det er en kontotur.

Ønsker kunden en kvittering trykkes på printer-symbolet inden man trykker “Udfør betaling”.

Tryk til sidst på “Ledig” for at komme ind på forsiden og i distrikt.

Efter at ha´ trykket på “Fortsæt” i betalingsskærmen, skal man trykke på “Tilføj kort” og indtast de sidste 8 cifre på kontokortet.

Tryk derefter “Verificer”.

Tryk kvittering, hvis kunden ønsker kvittering.

Tryk dernæst “Afslut”.

Efter at have trykket på “Fortsæt” i betalingsskærmen, betjenes kortterminalen, hvor kunden har mulighed for at tilføje drikkepenge.

Dernæst skal man blot trykke på “Færdiggør”.

Ønsker kunden en kvittering trykkes på printer-symbolet inden man trykker “Færdiggør”.

Tryk til sidst på “Ledig” for at komme ind på forsiden

Ja.

I Turhistorik ligger der en mulighed for at finde tidligere ture frem og printe en kvittering op til 1 uge tilbage i tiden

Tryk på “Betalinger” i skærmens nederst til højre.

Tryk på “Mid-Trip/Forud-betaling” og indtast det beløb den første kunde skal betale og tryk “Fortsæt”.

Benyt evt. kortterminalen og print evt. en kvittering.

Tryk på “Færdiggør Mid-Trip/forudbetaling og fortsæt derefter turen.

Turen afsluttes som normalt, hvor resten af turens beløb betales som kontant, eller med kort.

Der kan laves et ubegrænset antal Mid-Trip betalinger undervejs.

Tryk på “Plot”.

Så kan man trykke på knappen “Indstillinger for placering, indtaste distriksnummeret på det distrikt man slutter turen i og dernæst på “Tilmeld”.

Så er man allerede i kø i det næste distrikt.

Dette kan gøres op til 10 minutter før, man afslutter en tur.

Handlingen kan gentages op til flere gange på samme tur, men ved udløb af de 10 minutter, kommer man bag i køen i distriktet, man slutter i.

Nedtælling vises øverst på skærmen.

I distrikt 650 kan man melde sig snart ledig op til 20 minutter før turen afsluttes.

Ja – se “Hvordan melder man sig snart ledig i det distrikt man slutter i”

Betaling

På kreditkortterminalen vil der være et grønt “flueben” og der vil stå på kreditkortterminalen og på tablettens skærm, at betalingen er godkendt eller “Approved”.

Så er betalingen med kortet accepteret.

Det gør den 🙂

Men det kræver at den har forbindelse til tabletten, så tjek om alle enheder er forbundet.

Fremkald betalingsskærmen ved at trykke 2 gange på “Op”-knappen på taksameteret.

Tilføj eventuelle tillæg og tryk på “Fortsæt”.

Benyt “Split betaling”-knappen i midten over totalbeløbet på skærmen og angiv om betalingen skal deles i 2, 3 eller 4, eller angiv det første beløb der skal betales, såfremt regningen ikke skal deles ligeligt.

Tryk herefter “Bekræft” og restbeløbet vil stå tilbage og afvente ekspedition.

Split betaling kan både være en blanding af kontant eller kort, eller kun kort, eller kun kontant.

Skal flere end den første betale med kort, skal man benytte knappen “Start kortbetaling” for atter at aktivere kortterminalen.

Stop taxameteret og tryk på “Fortæt” Tryk dernæst på “Kontant” og markér linjen “danske kroner”.

Markér herefter den ønskede valuta for at benytte den.

1. Ved kortbetaling kommer der efter registrering af kort  i næste skærmbillede et printersymbol. Her trykker man for at få printet en kvittering.

2. Ved kontant betaling trykker man “Kontant” og dernæst på printersymbolet.

Ja.

I Turhistorik ligger der en mulighed for at finde tidligere ture frem og printe en kvittering op til 1 uge tilbage i tiden

Tryk på “Betalinger” i skærmens nederst til højre.

Tryk på “Mid-Trip/Forud-betaling” og indtast det beløb den første kunde skal betale og tryk “Fortsæt”.

Benyt evt. kortterminalen og print evt. en kvittering.

Tryk på “Færdiggør Mid-Trip/forudbetaling og fortsæt derefter turen.

Turen afsluttes som normalt, hvor resten af turens beløb betales som kontant, eller med kort.

Der kan laves et ubegrænset antal Mid-Trip betalinger undervejs.

Nej – men der er mulighed for at forhåndsreservere et beløb 

Når en kunde er i vognen, er det muligt at tage forudbetaling, ved at benytte knappen “Betalinger”, som bliver aktiv, når taxameteret er startet.

Efter “Betalinger” trykker man på “Mid-trip/Forud-betaling” og indtaster det beløb kunden skal forudbetale.

Benyt herefter kortterminalen, hvis kunden ønsker at forudbetalingen sker med kort, eller tag imod kontanter, hvis forudbetalingen sker med kontanter.

Bliver turen billigere end det forudbetalte beløb, kan man vælge at betale kunden tilbage i kontanter, eller man kan annullere betalingen med kortet ved at trykke på højre knap i bunden af skærmen og straks efter genoptage betalingen med det rigtige beløb.

Det  anbefales, på længere ture (over 2.000 kr.), at kontakte Callcentret og få en fastpris-tur, så er det nemmere at behandle en forudbetaling på den rigtige måde. Det giver tryghed for både føreren og kunden.

På betalingsskærmen er der felter, som kan fremkaldes ved at trykke på 0,00 ved “Tillæg”.

Her kan den rette tekst markeres og det rette tillæg tilføjes.

Ved tillæg for bro eller færge, skal man selv indtaste beløbet.

Tryk herefter på “Fortsæt”, så er betalingsterminalen klar til at modtage kort, eller man kan afslutte ved at trykke på “Kontant”.

Tillæg kan ikke tilføjes under vejs med kunden, da indtastning kræver, at man er i betalingsskærmen. 

Dette kan kun gøres så længe turen endnu ikke er afsluttet og sendt.

Når kortet er registreret i terminalen fremkommer der en ny betalingsskærm.

I dette billede er der et stort rødt kryds, som man trykker på, hvis betalingen skal trækkes tilbage.

Mellem ture

Ja – i statistikker kolonne 4 “Totale udsigter”.

Nej, på udbudslisten kan du kun se de ture du kan køre baseret på dine og bilens egenskaber.

Tryk på “Plot” og tryk på den ønskede pausefunktion i bunden af skærmen.

Kort pause er aktiv i max. 15 minutter, hvorefter man bliver aktiv i distriktet igen, medmindre man ikke selv afbryder den korte pause ved at trykke “genoptag”.

Kort pause kan herefter ikke benyttes den næste halve time.

Trykkes der på “Lang pause” åbner man for 2 muligheder.

1 mulighed for at framelde køposition – en slags radiopause og en mulighed for lang pause, hvor man hverken er i kø eller i distrikt.

Man trykker på “Genoptag”.

Nej. Men man kan se hvor travlt der har været i distrikterne inden for den seneste time (kolonne 6) , eller inden for den seneste uge (kolonne 5).

Ja – benyt “Kort pause”.

Så kan man beholde sin køposition i et distrikt i op til 15 minutter, selv om man forlader bilen.

Det anbefales at man IKKE tager skærmen med ud af bilen, så længe en fører er logget på

Ja.

I et lille felt ved siden af knappen til at tænde og slukke frilygten øverst på skærmen, eller midt på selve knappen “Ledige ture”, står der et tal, hvis der er ture på udbudslisten.

Er tallet orange, er det et tilbud føreren ikke har set på.

Ja.

Tryk “Turhistorik” og dernæst tryk på “Vagtdetaljer”.

Turhistorik rummer førerens vagter en uge tilbage i tiden.

Disse oplysninger følger med føreren med chaufførnummeret fra vogn til vogn og kan fremfindes, uanset hvilken vogn føreren kører i.

Vagtslut

Man trykker på “Log af” i skærmens nederste højre hjørne og trykker “Log af” i den røde bjælke der fremkommer.

Herefter taster man bilens kilometerstand og trykker “Næste”.

Tabletten og printeren skal slukkes på afbryderen, Kortterminalen og taxameteret slukker selv efter 1-2 minutter

Ja; på siden “Mine ture” er der et gråt printersymbol ved siden af kortet oppe for oven.

Trykker man på det kommer der en kvittering med turdetaljer.

Nej. Der kommer automatisk et udskrift ved framelding.

Ønskes der flere udskrift af vagtslut, kan de printes i Turhistorik forinden Log af foretages.