Har du husket at underskrive og aflevere tillægget til din vognmandskontrakt?

Den 8. juni 2021 fik alle vognmænd tilknyttet Kørselskontoret tilsendt et tillæg til deres vognmandskontrakt med TAXA.

Det er meget vigtigt, at du underskriver og afleverer tillægget til TAXA, da tillægget træder i kraft den 1. januar 2022.

Hvis du ikke har mulighed for selv at printet tillægget ud, ligger der en printet version i Servicecenteret. De kan også hjælpe dig med at udfylde tillægget korrekt.  

Husk at underskrive tillæg til kontrakt 5

Baggrund for tillægget til vognmandskontrakten

På den ordinære generalforsamling i september 2020, blev det besluttet at nedsætte et kontraktudvalg, som i samarbejde med den daværende bestyrelse skulle se på kontrakten mellem Kørselskontoret TAXA A/S og den enkelte vognmand.

Efter 3 udvalgsmøder, hvor kontrakten blev gennemgået og diskuteret, afleverede kontraktudvalget en rapport til bestyrelsen, der indeholdt 2 konkrete forslag til ændringer i kontrakten for Kørselskontoret.

  • Den ene ændring vedrørte depositumreglen, hvor kontraktudvalget ønskede at sikre, at det indbetalte depositum til enhver tid i rimeligt omfang, modsvarer værdien af det udstyr, som det indbetalte depositum primært ligger til sikkerhed for.
  • Den anden ændring omhandlede reglerne for opsigelse af kontrakten, hvor kontraktudvalget ønskede en gensidighed i opsigelsen, så en vognmand kan forlade TAXA med samme varsel, som TAXA kan opsige aftalen med vognmanden.

Den daværende bestyrelse tilsluttede sig de 2 konkrete forslag, og den 8. juni 2021 fik alle vognmænd i Kørselskontoret tilsendt et tillæg til den eksisterende kontrakt på mail, som de skulle underskrive og derefter returnere til TAXA enten på mail til taxa@taxa.dk eller afleveres i Servicecenteret.

Hvis du er interesseret, kan du læse rapporten fra kontraktudvalget HER.

Relaterede artikler