TAXA var på statusbesøg i Lufthavnen

Efter flere år med corona og mangel på turister, er TMS nu oppe på 50% af den aktivitet, der var før corona – og de forventer at være på 90-100 % allerede til maj 🥳

Som følge af den større aktivitet i TMS, var vi til statusmøde i Lufthavnen, hvor vi fik at vide, at nu er TMS i fuld drift igen på alle parameter – også på deres overvågning og sanktioner.

Vi vil selvfølgelig gerne undgå, at I får sanktioner, så derfor får I denne opfriskning af reglerne, så ingen risikere at blive udelukket fra TMS, nu hvor TMS endelig er ved at være tilbage til dagligdagen. 

Serviceregler:

 1. Stå ud af bilen og hjælp med bagagen
 2. Du skal være i profilbeklædning
 3. Du skal tale pænt og venligt til kunderne, og undgå konflikter og skænderi
 4. Du må aldrig afvise en kunde
 5. Du må ikke ryge i vognen
 6. TMS håndterer prioriteringen af vogne. Det betyder, at first in/first out ikke gælder.
 7. Kunden har ret til at frit at vælge hvilken vogn eller selskab, de ønsker at benytte

Hvis du overtræder Lufthavnens servicekoncept, vil der blive udarbejdet en rapport med sanktionsmuligheder på den enkelte chauffører. Overtrædelse af Servicereglerne sanktioneres normalt med 1-3 måneders eksklusion fra kørsel i Lufthavnen.

Adfærdsregler i Kaperrækken:

 1. Bilen må kun holde i tomgang i 1 minut af hensyn til miljø, og arbejdsmiljøet for chauffører, TMS-medarbejdere og passagerer, som skulle opholde sig i området.
 2. Du må ikke nægte at tage en kunde med
 3. Ikke bestilte kunder, må kun samles op i Kaperrækken. Du må således ikke selv opsøge kunder i Lufthavnen.
 4. Følg altid TMS-medarbejdernes anvisninger,
 5. Vis hensyn, så andre køretøjer kan passere, når de kaldes frem

Overholdes adfærdsreglerne ikke, sanktioneres der med 3-6 måneders karantæne.

Relaterede artikler