Få det opdaterede bilag 7 til din vognmandskontrakt

Bestyrelsen har besluttet at ændre i reglerne for profilindpakning af vognene, så det nu bliver et krav, at alle nye vogne skal være profilindpakket – det gælder også ved udskiftning af en vogn, som ikke i forvejen var profilindpakket.

Det har de gjort, fordi en profilindpakket flåde i vores TAXA blå skaber genkendelighed i gadebilledet, og genkendelighed giver flere kunder.

Bestyrelsens beslutning omfatter selvfølgelig IKKE de vognmænd, som allerede har fået tilsagn om at få tilskud til profilfolieringen. Det drejer sig i alt om ca. 100 vogne, som ikke er profileret endnu på grund af, at vores blå folie har været i restordre. I skrivende stund kan vi oplyse, at folien forventes at komme hjem i uge 4, hvor vi vil fordele folien til flere værksteder, således vi så hurtigt som muligt kan få alle vogne folieret. Derudover kan bestående vognmænd ved udskiftning af vognen, få dispensation for profilfoliering, hvis vognen enten er sort eller mørkeblå.

Ændring i bilag 7 i TAXAs standardkontrakt

Bestyrelsens beslutning medfører et par ændringer i TAXAs Ordensreglement for Kundebetjening for Kørselskontoret og i Ordensforskriftet for Kundebetjening i Bestillingskontoret (bilag 7 i standardkontrakten).

Fra og med januar 2022 vil:

  • Tilskud til profilindpakning fjernes, således at TAXA 4×35 ikke længere dækker 50% af profilindpakningen. Det betyder, at du selv skal betale for at få din vogn profilindpakket.
  • Diverse gavekort og tilskud til profiltøj, kurser mv. vil bortfalde.

Har du som ny vognmand allerede modtaget vores accept af et tilskud til profilindpakning, er dette naturligvis stadig gældende.

Bilag 7

Klik på fil-ikonet og få det opdaterede bilag 7 til din vognmandskontrakt.

Det er vigtigt, at alle vognmænd læser det opdaterede bilag 7, da ændringerne har betydning for din forretning.

Relaterede artikler