Den nye rabatstruktur

- hvad betyder 'kampagne'-feltet på MTI-skærmen?

Nu har rabatten været fjernet fra vognen en lille månedstid. Og i den måned, har vi modtaget en del spørgsmål omkring feltet ’Kampagne’ på MTI-skærmen.

Spørgsmålet går på: At hvis vi har fjernet al rabat fra vognen, hvorfor fratrækkes der så et ’Kampagne’-beløb fra taxameterprisen?

Det gør der af den simpel grund: Vi giver stadig rabat til vores kunder, og den rabat bliver vi nødt til at registrere og det gør vi med ’Kampagne’.

Har kunden en rabat, skal kunden med den nye struktur betale mindre end beløbet på dit taxameter. Forskellen mellem prisen på dit taxameter og MTI-skærmen udgøres af ”Kampagne”.

Jamen, har vi så ikke fortsat rabat i vognen?  

Nej. For du betaler ikke selv dette ’Kampagne’-beløb.

Alt, hvad der bliver registreret som ’Kampagne’ får du tilbagebetalt af TAXA. Vi tilbagebetaler beløbet hver uge, sammen med den sædvanlige vognmandsafregning. Præcis som du kender det fra eks. loyalitetsrabatter på appture.

Det der ikke fremgår af MTI-skærmen er, at vi har justeret alle priser, således alle ture nu altid vil blive kørt til fuld pris. For dig som vognmand betyder det, at usikkerheden om, hvad du får for turen, bliver fjernet.

Lad os tage et eksempel med en tur til 500 kr., hvor kunden får 20% rabat:

Den gamle rabatstruktur
TAXAkørsel under Tour de France 4

Ved den gamle rabatstruktur, ville prisen på taxameteret ændre sig, så snart turen var slut. I dette eksempel ville slutprisen være 400 kr.

Den nye rabatstruktur
TAXAkørsel under Tour de France 5

Ved den nye rabatstruktur, vil taxameterprisen forblive det sammen, men i stedet vil kundens rabat fremgå på din skærm under ’Kampagne’ og derefter fratrukket taxameterprisen. I dette eksempel fremgår turens fulde pris på 500 kr. men fratrækkes 100 kr. i Kampagne, således kunden stadig kun betaler 400 kr. Til gengæld får du så efterfølgende udbetalt de resterende 100 kr. af TAXA. 

 I tvivl om, hvor du kan se udbetalingen henne, så klik her.

Det betyder altså, at kunden stadig kun vil betale 400 kr. for en tur, men du vil få 500 kr. for turen. På den måde, har du altså tjent 100 kr. mere på denne tur end du ville med den gamle ordning. 

Relaterede artikler