Den nye pladsleje

Flere vognmænd har ønsket at få en detaljeret beregning af pladslejestigningen på 399 kr. om ugen. 

Som det fremgår af tabellen nedenfor – og som vi også tidligere har meldt ud – skyldes den væsentligste del af  pladslejestigningen den nye rabatstruktur.

Men, hvordan har I så udregnet rabatten?

Det har vi gjort ved at kigge på vores bestående kunder, og den nye tilgang af kunder, som vi forventer at få i 2022. Så har vi fratrukket de kunder, som allerede nu har sagt op og de kunde, som vi forventer at miste i 2022. Ud fra de tal, har vi beregnet, at der skal betales i alt næsten 24 millioner kroner i rabatter til vores kunder i 2022. 

En del af denne rabat – faktisk over 16 millioner kroner blev før rabatændringen betalt af jer ude i vognen. Denne rabat flytter vi nu væk fra vognen og over på kontoret. Men for at kontoret skal kunne betale denne nye omkostning, kræves der yderligere 358,00 kr. om ugen i indtægt til kontoret via pladslejen.

Hvor kommer de sidste 41 kr. så fra? 

Ud over rabatten er der nogle omkostninger ved de strukturelle ændringer. Dem kan du se i den nedenstående tabel

Samlet effekt af de strukturelle ændringer, ser således ud:

Serviceordningen for chaufførløn m.v.                                    

24,- DKK

Vognmands- og chaufførservice                                               

11,- DKK

Kundeservice

33,- DKK

Profilering

-39,- DKK

Bibeholdelse i netto antal vogne og indmeldelsesgebyr      

-5,- DKK

Rabatstruktur

358,- DKK

Total effekt af de strukturelle ændringer for pladslejen    

382,- DKK

Øvrige mindre ændringer og tilpasning til post Corona situationen                                                                                                        

17,- DKK

I alt

399 ,- DKK

 

Samlede ændring af pladslejen bliver således en stigning på  399,- DKK

Relaterede artikler

Distortion Trafikinfo

Trafikinfo i forbindelse med Distortion Distortion – Københavns store gadefestival – finder i år sted fra onsdag den 1. juni

Læs mere