TMS ÅBNER IGEN!

Den 30. juni 2021 vil TMS i lufthavnen åbne igen.

Præcist kl. 09.00 vil bommen indtil TMS blive lukket, og det vil derefter kun være muligt at få TMS ture til Kaperrækken via systemet. Det betyder, at der ikke længere er fri passage.

Da TMS har været lukket under hele coronapandamien – og vi samtidigt har fået nyt anlæg – får du lige her en gennemgang af, hvordan TMS fungerer, og hvilke regler, du som chauffør, skal overholde, når du kører ture for Lufthavnen.

FORDELING AF TURE

Hvis du gerne vil have en tur i TMS, foregår det på præcis samme måde i MTI-systemet, som i det gamle anlæg. Den eneste forskel er, at i stedet for at melde dig ’snart ledig LH’, skal du i dag melde dig ’snart ledig 650’, hvis du gerne vil have en tur fra TMS. Lufthavnen har nemlig sin helt egen distriktskode. Så selvom Lufthavnen ligger i distrikt ’643’, vil du ikke modtage ture i TMS, hvis du melder dig snart ledig i distrikt’643’. I stedet vil du modtage ture fra området omkring Lufthavnen.

Du skal være opmærksom på, at alle distrikters SNL tid ”snart ledig” er blevet ændret fra 20 minutter til 10 minutter, og at du KUN må melde dig ‘snart ledig’ 1 gang på vej til lufthavnen – og selvfølgelig kun, hvis du har kunder i vognen.  For alle andre distrikter, må du gerne melde dig ‘snart ledig’ flere gange.

TMS åbner igen 6

Når du har en gyldig TMS-tur skal du køre til depotet ad Peterdalsvej via den store rundkørsel ved Netto og Circle K. Fremkald fra depotet til Kaperrækken vil foregå på samme måde som før nedlukningen, hvor el-/hybridbiler fortsat er prioriteret.

Når du er i depotet, er det TMS-Systemet, der med afsæt i trafikprognosen og det faktiske taxibehov på pladsen, sammen med servicekorpset, der sikrer, at der fremkaldes taxier til kaperrækken.

Lufthavnen beregner behovet for taxier ud fra antallet af passagerer. Taxiturene fordeles herefter mellem taxiselskaberne, ud fra, hvor mange vogne selskaberne har i deres flåde. Hvis et selskab ikke benytter sig af sin tildelte tur, går turen videre til en fælles pulje, hvor de øvrige selskaber kan byde ind på turen.

I skal være opmærksomme på, at der ikke ophober sig taxier i nærområderne uden for Lufthavnen, da det kan være til gene for lufthavnens naboer.

AFSÆTNING AF KUNDER

Sætter du en passager af i lufthavnen, registreres dette via brobizz og kamera, når du kører ind igennem ’afsætningen’. Det vil give dig en højere prioritet, for at få en tur ud af lufthavnen igen, da en taxi med kunde til lufthavnen, prioriteres til en tur fra lufthavnen. Du skal dog stadig afvente tildeling af en tur via systemet, inden du kan køre om i depotet. Du skal være opmærksom på, at du ikke prioriteres, hvis du holder og venter udenfor lufthavnen.

Når du sætter en kunde af i lufthavnen, er det yderst vigtigt, at afsætningen foregår i de korrekte baner, da din vogn ellers ikke vil blive prioriteret til en TMS-tur eller få point i depotet. Hvis du er i tvivl om, hvilken bane du må sætte kunderne af i, så følg skiltningen.

Afsætningen ved Terminal 2 foregår på samme måde i bane 3, hvor der er fri passage. Efter afsætning af kunden skal I forlade afsætningsområdet med det samme, og køre hen til kaperrækken.

Afsætning ved Terminal 3 skal fortsat foregå via bane 2. Her kan I åbne bommen enten via jeres Brobizz eller ved at trykke på ’afsætning’ på automaten ved indkørslen. Efter afsætning skal I forlade afsætningsområdet med det samme, og køre hen til kaperrækken.

Det er også Terminal 3, du skal køre hen til, hvis din vogn er forudbestilt. I bane 2 er der nemlig særlig pladser reserveret til taxier med forudbestillinger.

Hvordan bliver du genkendt?

Når du ankommer til bommen ved indkørslen til taxi-depotet, bliver du genkendt via 3 funktioner. Dels bliver du genkendt på din nummerplade, dels bliver du genkendt gennem din erhvervs-brobizz, som du har i bilen, og dels bliver du genkendt på dit fører ID.

TMS åbner igen 7

ADFÆRD OG SANKTIONER:

De tidligere regler og sanktioner vil igen træde i kraft. Der har under nedlukningen af TMS, været chauffører i Kaperrækken, der har permanente udelukkelser fra Lufthavnens TMS-system. Disse udelukkelser er naturligvis stadig gældende, nu hvor TMS åbner igen.

Kan du ikke lige huske Lufthavnens regler og sanktioner, kan du få dem genopfrisket her.  

REGLER OG ADFÆRD I TMS

Serviceregler:

 1. Stå ud af bilen og hjælp med bagagen
 2. Du må ikke ryge i vognen
 3. Du skal være i profilbeklædning
 4. Du skal tale pænt og venligt til kunderne, og undgå konflikter og skænderi
 5. TMS håndterer prioriteringen af vogne. Det betyder, at first in/first out ikke gælder.
 6. Kunden har ret til at frit at vælge, hvilken vogn eller selskab, de ønsker at benytte

Hvis du overtræder Lufthavnens servicekoncept, vil der blive udarbejdet en rapport med sanktionsmuligheder på den enkelte chauffører. Overtrædelse af Servicereglerne sanktioneres normalt med 1-3 måneders eksklusion fra kørsel i Lufthavnen.

Adfærdsregler i Kaperrækken:

 1. Bilen må kun holde i tomgang i 1 minut af hensyn til miljø, og arbejdsmiljøet for chauffører, TMS-medarbejdere og passagerer, som skulle opholde sig i området.
 2. Du må ikke nægte at tage en kunde med
 3. Ikke bestilte kunder, må kun samles op i Kaperrækken. Du må således ikke selv opsøge kunder i Lufthavnen.
 4. Følg altid TMS-medarbejdernes anvisninger,
 5. Vis hensyn, så andre køretøjer kan passere, når de kaldes frem

Overholdes adfærdsreglerne ikke, sanktioneres der med 3-6 måneders karantæne

Opholdsregler:

 1. Du må kun færdes på de lovlige anviste områder for taxi i Lufthavnen. Dvs. afsætningszonerne, bestilte taxi, depotet, kaperrækken og Hotel Clarion.
 2. Du må ikke køre igennem afsætningszonerne med en tom vogn

Overholdes opholdsreglerne ikke, sanktioneres der med 3 måneders karantæne fra Lufthavnen.

Snyd af systemet:

 1. Man må ikke tiltvinge sig adgang uden om bommene ved f.eks. at bakke ind i bane 1 eller 2, eller ’tail gate’ en vogn foran dig
 2. Man må ikke foregive at have en afsætning, uden at have en passager

Overholdes dette ikke, sanktioneres der med permanent udelukkelse fra Lufthavnen og TMS.

Regler for skade:

 1. Chaufføren må ikke bevidst beskadige lufthavnens ejendom
 2. Chaufføren må aldrig udøve fysisk eller psykisk vold mod en kunde, en medarbejder eller en tredjemand.

Overholdes reglerne for skade ikke, sanktioneres der med permanent udelukkelse fra TMS, og mulig politianmeldelse

Hvis du er i tvivl om adfærd- og serviceregler anbefaler vi dig at se nedenstående film fra Lufthavnen om TMS.

Relaterede artikler